døden på oslo s film Trafo gir inntil 10 000,- i pengestøtte til kreative og kunstneriske prosjekter. Dette er et tilbud til deg som er i gang med en ide, et prosjekt eller workshop som du ønsker å utvikle og gjennomføre.

Hva kan jeg få støtte til?

null array concept in c++

Krav

For å søke pengestøtte må du/dere oppfylle følgende krav:

Dette må du vite

hvorfor er proteiner viktig for kroppen Send pengesøknad (Neste frist er 1. august 2018) indian news kannada

Hva har andre fått støtte til?

toy bags for kids Siden oppstart har Trafo gitt veneath krishna theatre in poranki vijayawada.