News article image

apprendre le norvégien en ligne I mai har vi hatt gleden av å ha samtidsmusikerKristin Bolstad som GjesteMentor på Trafo. «Eg har også blitt minna på kor viktig det er å uttrykka også dei små ideane i eit kunstnarskap», skriver Kristin her i sin oppsummeringstekst - «som komponist og utøvar i eit tiår ser eg at prosjekta mine blir større og tyngre, og tida til dei små ideane druknar i alt det store. Det er viktig å visa breidde i eit kunstnarskap - også i storleiken på prosjekta - då desse får fram ulike uttrykk i ein idé».

reference list latex Denne månaden i Trafos Arena har vore særs spennande og givande. Det har vore luksus å kunne bla seg gjennom alle sine bidrag og verk, for deretter tora å kommentera nokon av dei, og det er lovande å sjå alle dei gode ideane og dei spennande uttrykka og verka som blir skapt av morgondagens kunstnarar og utøvarar. Eg har også blitt minna på kor viktig det er å uttrykka også dei små ideane i eit kunstnarskap - som komponist og utøvar i eit tiår ser eg at prosjekta mine blir større og tyngre, og tida til dei små ideane druknar i alt det store. Det er viktig å visa breidde i eit kunstnarskap - også i storleiken på prosjekta - då desse får fram ulike uttrykk i ein idé.

marcus boradplay inc Eg har funne fleire fine og interessante uttrykk denne månaden, deriblant den melodiøse musikken til bandet Solvind lagt ut av “hellerdals no minnesider”, og dei mystiske og undrande bileta til “kort dikt om å aldri gi opp” Videoen “Begynnelsen På Noe Godt” av lagt ut av “dekk service stavanger” og teksten om den altoppslukande oppmerksomheitssjuke telefonen lagt ut av “under constrution page” er viktige verk som har minna meg på to viktige tema som utanforskap og avhengigheit, tema som ein kanskje ikkje alltid er like bevisst på eller vil ta innover seg. Sterkt!

største eksportmarked fisk Mai månad på trafo.no har gjeve meg ny innsikt, masse inspirasjon, gode og nokon gonger uventa opplevingar, og ikkje minst trua på at kunsten vil overleva også i framtida. Så ta vare på skaperkrafta - den kan vera så sterk, så naudsynt og så forløysande! Med skaparkrafta kommuniserer ein med, formidlar ein til, og møter menneske på ein direkte og viktig måte. Kunst til folket!

Forfattet av: Idunn Sem

leketelt barn uten bunn Opprettet: 1. juni 2018 13:27

sammentrekninger i magen Sist oppdatert: 1. juni 2018 13:38

Kommentarer

grete roede app De viktigste kultursakene i uke 23

Trafo holder øye med det som skjer i kulturlivet.
hair implantation cost

magen darm symptome Send oss søknad om deltakelse i UKYA City Takeover: Nottingham 2019

I februar 2019 skal Trafo til Nottingham med et knippe norske og nordiske unge kunstnere for å fylle byen med kunst sammen med 200 andre internasjonale kunstnere! Vi vil ha med oss deg - så send oss en søknad om deltakelse innen 9. juli.
ringing av frukttre

dødens tjern youtube Månedens TrafoTalent er Erlend Evensen

Denne måneden har billedkunstner Ragnhild Camilla Kristoffersen på oppdrag av Trafo gått igjennom alle verk dere har publisert i mai - og landet på et maleri av Erlend Evensen. Erlend vil med dette bli med i konkurransen om 20.000 kr i talentstipend som årets TrafoTalent. Hederlig omtale av Emma Moen og Kristine Saga Hammerstad. Vi gratulerer!
hvor mange dager er det i året

polaroid solbriller dame TrafoMentor Kristin Bolstad takker for seg

I mai har vi hatt gleden av å ha samtidsmusikerKristin Bolstad som GjesteMentor på Trafo. «Eg har også blitt minna på kor viktig det er å uttrykka også dei små ideane i eit kunstnarskap», skriver Kristin her i sin oppsummeringstekst - «som komponist og utøvar i eit tiår ser eg at prosjekta mine blir større og tyngre, og tida til dei små ideane druknar i alt det store. Det er viktig å visa breidde i eit kunstnarskap - også i storleiken på prosjekta - då desse får fram ulike uttrykk i ein idé».
medikamenter i kreftomsorg